Wierzymy, że wielki biznes potrzebuje znakomitej technologii.

StratsLab łączy najlepsze na świecie umiejętności IT, szeroką wiedzę na temat rynków finansowych i piękne interfejsy użytkownika
aby dostarczać innowacyjne produkty które wspomogą Twój biznes oraz przyspieszą jego rozwój.

Rynki Finansowe

Wierzymy, że bycie ekspertem w dziedzinie jest kluczowe aby dostarczyć najlepsze rozwiązanie.

 • Handel Energią i Gazem
 • Analiza Ilościowa
 • Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
 • HFT (ang. High Frequency Trading)

Zespół Ekspertów

Wierzymy w zatrudnianie ludzi, którzy są najlepsi na świecie i zmotywowani aby dostarczać innowacyjne rozwiązania

 • Skalowalność
 • Niskie Opóźnienia / Duża przepustowość
 • Piękne interfejsy użytkownika
 • Wsparcie urządzeń mobilnych

Zaufany Partner Biznesowy

Wierzymy w długofalowe relacje biznesowe budowane na obustronnym zaufaniu i otwartości

 • Bezpośrenia Komunikacja
 • Strategiczne Projekty o Dużym Znaczeniu
 • Krótki Czas Wdrożenia
 • Pomoc w Analizie Wymagań

Produkty

Nasze produkty w sektorze energii i gazuinnowacyjne
a ich bazą są sprawdzone rozwiązania stosowane w największych instytucjach finansowych na świecie.

Platforma do zarządzania portfelem energii

Aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne potrzebny jest dostęp do informacji. Nasza platforma dostarcza dokładne raporty ryzyka, raporty zrealizowanego i przewidywanego P&L (ang. Profit and Loss), wyniki symulacji przy użyciu hipotetycznych scenariuszy takich jak zmiany kursów walut czy zmiany wartości posiadanych aktywów.

Przy użyciu tych danych Trader lub Portfolio Manager mogą szybko reagować na zmiany na rynku i zwiększać zyski firmy.

Dodatkowo, nasze rozwiązanie usprawnia proces raportowania REMIT oraz nominacji fizycznych dostaw gazu oraz energii elektrycznej do operatorów sieci przesyłowych.

Platforma Handlu Energią OTC

Nasza platforma umożliwia firmom handlującym energią oraz końcowym użytkownikom zawieranie transakcji na wielu produktach oraz rynkach.

Platforma jest w pełni zgodna z REMIT (ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii

Automatyczna wycena kontraktów na dostawę gazu

Nasza platforma upraszcza proces ofertowania przez automatyczne, szybkie i dokładne wyceny kontraktów.

Sprzedawca po wprowadzeniu informacji uzyskanych od klienta natychmiastowo otrzymuje cenę, którą może zaoferować klientowi biorąc pod uwagę sytuację na rynku oraz politykę marżową firmy.

NomApp®

NomApp jest platformą do wzajemnej wymiany komunikatów przez uczestników rynku energii przy użyciu protokołu AS4.

OSP GAZ-SYSTEM wdrożył protokół AS4 i od października 2016 r. będzie to jedyny sposób automatycznego przesyłania nominacji. Oprogramowanie NomApp pozwala na szybką i skuteczną komunikację z GAZ-SYSTEM w zakresie nominacji.

Założyciele

 • Karol Ruszczyk

  /

  CEO & Co-founder

 • Szymon Wrzyszcz

  /

  COO & Co-founder

Kontakt

Skontaktuj się z nami! Zawsze chętnie umówimy się na kawę w Warszawie, Londynie lub Nowym Jorku aby poznać Twoje potrzeby.